Xin liên kết với chúng tôi!

Mục Tiêu của Chúng Ta

Công viên và nước sạch - cả hai thứ này đều là những điều cơ bản cho các cộng đồng khỏe mạnh . Với các cơ sở cũ kỹ, các nhu cầu sửa chữa và vấn nạn thiếu kinh phí, các công viên California và các cơ sở hạ tầng nước đang dễ bị tổn thương hơn bao giờ.

Không tiếp xúc với không gian ngoài trời và không có nguồn nước uống an toàn sẽ gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và sự thịnh vượng của tất cả người dân California, đây cũng là dấu hiệu của một vấn đề nghiêm trọng hơn - sự bất bình đẳng. Nhiều khu phố và cộng đồng thu nhập thấp không có công viên sẽ bị ảnh hưởng do nguồn nước uống không an toàn.

Tất cả người dân California đều xứng đáng được hưởng các nguồn tài nguyên quan trọng này.

Vui lòng điền thông tin của bạn bằng tiếng Anh.
* Thông tin của quý vị sẽ được giữ tuyệt đối an toàn và bí mật

CÁC DỮ LiỆU Về CôNG ViÊN

CÁC DỮ LiỆU Về NƯỚC

parks info 1

62% người dân California không thể tiếp cận dễ dàng với công viên.

41% gian đình thu nhập thấp ở Los Angeles không thể dễ dàng tiếp cận với công viên.

parks info 2
parks info 3

Mỗi $1 dùng để tạo ra các tài nguyện công viên có thể tiết kiệm $3 chi phí chăm sóc sức khỏe.

parks info 4
parks info 5

Các hộ gia đình thiếu tiếp cận với công viên công cộng thường hay phải chịu đựng các vấn đề liên quan đến sức khỏe hơn.

parks info 6

Các công viên trong thành phố làm giảm tội phạmthúc đẩy phát triển xã hội và kinh tế.

CÁC DỮ LiỆU Về NƯỚC

Hơn 1 triệu người dân California không thể tiếp cận với nước uống an toàn.

water info 1
water info 2

Các trường học ở San Joaquin Valley phát hiện ra mức Asen nguy hiểm cao gấp ba lần mức an toàn cao nhất của liên bang.

71% người dân California nghĩ rằng chúng ta nên đầu tư vào cơ sở hạ tầng nước tốt hơn.

water info 3
water info 4

Có tới 300 hệ thống nước ở california bị cho là không hợp quy định với nồng độ Asen, Nitrat và các chất ô nhiễm khác cao hơn mức an toàn.

Các chất ô nhiễm chính được tìm thấy trong nước uống bao gồm Asen, Nitrat, Urani, Peclorat và nhiều hơn nữa.

water info 5
parks info 6

Có những người tiêu đến 10% thu nhập mỗi tháng để mua nước sạch.

THôNG TiN

Công Viên
ĐỌC | Tải Về

Công Viên
ĐỌC | Tải Về

Nước
ĐỌC | Tải Về

Nước
ĐỌC | Tải Về