Bảng điểm Công
lý Môi trường
2020

Bảng điểm Công lý Môi trường 2020

COVID-19 và những tác động kinh tế của đại dịch gây ra nhiều căng thẳng ở California. Trong số nhiều vấn đề, nổi cộm nhất chính là sự bất bình đẳng nghiêm trọng trên toàn tiểu bang. Gần đây, Liên minh Công lý Môi trường California (CEJA) đã phát hành “Bảng điểm Công lý Môi trường” năm 2020 với mục tiêu chấm điểm các nhà lập pháp California về sự ủng hộ trong năm 2020 của họ đối với các vấn đề công lý môi trường - với trọng tâm là các điều luật có tác động đến các cộng đồng có thu nhập thấp và cộng đồng da màu. Bảng điểm của CEJA đã chỉ rõ rằng đã đến lúc California phải ưu tiên các chính sách bảo vệ các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất của chúng ta khỏi bất công về môi trường.

Tác động không cân xứng của Covid-19 đến cộng đồng da màu

Các cộng đồng có thu nhập thấp và cộng đồng da màu là đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đại dịch, cho thấy những bất công về sức khỏe và kinh tế, phân biệt chủng tộc sâu sắc một cách có hệ thống đã tồn tại rất lâu trước cuộc khủng hoảng này. Ô nhiễm môi trường tác động một cách không cân xứng đến sức khỏe và tuổi thọ của các cộng đồng da màu mà vốn đã có tỷ lệ mắc bệnh cao hơn các cộng đồng khác. Cư dân của các khu dân cư có thu nhập thấp có tỷ lệ mắc bệnh tim, hen suyễn và các vấn đề hô hấp cao hơn do tiếp xúc nhiều hơn với ô nhiễm không khí và tác động của biến đổi khí hậu. Trong một số trường hợp, các biện pháp bảo vệ sức khỏe và an toàn được phát triển để đối phó với đại dịch đã hình thành những rào cản mới đối với việc đạt được công bằng môi trường trong một trong những năm vô cùng khó khăn đối với các cộng đồng dễ bị tổn thương nhất của California.

Một nhiệm kỳ lập pháp đáng thất vọng trong đại dịch

Vào năm 2020, số lượng nhà lập pháp đạt điểm “A” trong Bảng điểm của CEJA đã giảm 72%, chỉ có 17 nhà lập pháp đạt trên 90% và chỉ 6 có nhà lập pháp đạt điểm 100%. Vào năm 2021 tới đây, chúng tôi kêu gọi các nhà lãnh đạo đắc cử của chúng ta cần tích cực làm việc cùng với các tổ chức công lý môi trường để dẫn dắt California triển khai các giải pháp cần thiết và đột phá để xử lý các cuộc khủng hoảng kinh tế và khí hậu của chúng ta.

Mặc dù Bảng điểm của CEJA cho thấy vẫn có những nhà lập pháp ủng hộ công lý môi trường trong số các đại diện đắc cử của chúng ta, nhưng Bảng điểm cũng chỉ rõ rằng chúng ta phải làm tốt hơn. Khi vẫn còn những mảnh đời ngoài kia cần sự giúp đỡ, chúng ta phải tận dụng từng khoảnh khắc.