Xin liên kết với chúng tôi!

Lời kêu gọi hành động của chúng tôi rất đơn giản: Mọi người từ tất cả các cộng đồng phải làm việc cùng nhau để đảm bảo một thế giới có thể sống được cho con và cháu của họ, điều này các cộng đồng da mầu đã biết từ lâu. Tuy nhiên để làm điều đó cần phải có thông tin đáng tin cậy, tập trung và dễ tiếp cận. Chia sẻ những thông tin đó một cách kịp thời để cho phép mọi người cùng tham gia khi cần thiết và bằng phương thức họ cần vô cùng quan trọng trong việc bảo vệ những tài nguyên thiên nhiên, cộng đồng và chất lượng cuộc sống của chúng ta.

Thế Giới Mạnh Khỏe cho Tất Cả Mọi Người hiện diện để cung cấp một địa điểm để tất tất cả mọi người từ nhiều cộng đồng và nền văn hóa có thể tìm hiểu thêm về các vấn đề quan trọng liên quan đến môi trường, sức khỏe và kinh tế, bằng một phương thức có ý nghĩa với họ, để họ có thể tham gia một cách hiệu quả nhất nhằm mang lại những thay đổi cần thiết.

Chúng tôi tập trung vào bốn hạng mục quan trọng – đại dương, nước, công viên, và ô nhiễm nhựa – tất cả các hạng mục này chịu ảnh hưởng của hạng mục thứ năm: thay đổi khí hậu. Và chúng tôi làm điều này bằng nhiều ngôn ngữ để làm cho những vấn đề quan trọng này được dễ dàng tiếp cận bởi càng nhiều người càng tốt.

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trang mạng của chúng tôi để quý vị luôn có những thông tin giá trị. Nếu có những đề tài hoặc vấn đề muốn dược tham khảo, xin báo cho chúng tôi qua liên kết Facebook dưới đây.

Thế giới của chúng ta, cộng đồng của chúng ta, tương lai của chúng ta.