30x30 của California

Khủng Hoảng Sinh Thái Đa Dạng và Giải Pháp

Sự đa dạng sinh thái của thế giới – các loài thực vật và sinh vật - độ sâu và sự đa dạng của các chủng loại, và hệ sinh thái mà chúng đang sống trên mặt đất và dưới nước thực vật cũng như sinh vật – đang giảm nhỏ đi ở mức độ báo động. Gần hai phần ba đầm lầy và rừng nhiệt đới đã biến mất và Trái Đất đã mất 60% dân số động vật hoang dã từ năm 1970 với hàng chục nghìn loài khác đang gặp nguy hiểm. Sự mất mát này đe dọa mọi sự sống trên Trái Đất

Giải quyết khủng hoảng ở mức độ này yêu cầu sự tham gia cảu tất cả mọi người. Nó yêu cầu các nhà khoa học thông tin cho chúng ta, các nhà lập pháp lãnh đạo chúng ta, và quan trọng nhất, một số đông các nhân sẽ làm rõ rằng họ quan tâm và sẽ làm các hành động có ích.

Như một câu trả lời, các quốc gia đang cùng nhau tham gia vào một chiến dịch gọi là “30 nhân 30” (30x30) – một nỗ lực toàn cầu để bảo vệ 30 phần trăm đất và nước của thế giới cho tới năm 2030, một con số và khoảng thời gian mà các nhà khoa học cho rằng là tối thiểu để ngăn chặn sự sụp đổ của đa dạng sinh thái.

30x30 ở California

Thông qua một sắc luật được ban hành vào tháng 11 năm 2020, Thống Đốc Gavin Newsom kêu gọi California bảo vệ 30 phần trăm đất và nước của tiểu bang tới năm 2030 – một chiến dịch 30x30 của California – sẽ xây dựng sức bật trên toàn tiểu bang, trong khi tạo nên các hoạt động sự quản lý đất có lợi cho khí hậu để đạt được trung hòa các bon, gìn giữ kinh tế của chúng ta, bảo vệ sự ổn định về thực phẩm và nước cũng như ủng hộ các nguồn tài nguyên thiên nhiên đặc biệt của chúng ta.

Biến đổi khí hậy và sự Mất Mát của Đa Dạng Sinh Thái

“ Đất tự nhiên và đất nông nghiệp của California sẽ là dụng cụ quan trọng để làm chậm và chuyển hướng các thay đổi khí hậu mang tính thảm họa”
— Thống Đốc Newsom


Các cộng đồng của California đã bị ảnh hưởng mạnh bởi các tác động khốc liệt của biến đổi khí hậu, ví dụ như, cháy rừng lớn lịch sử tàn phá đời sống, các cộng đồng và thiên nhiên. Những thảm họa bị thúc đẩy bởi khí hậu đó chỉ làm tăng thêm đe dọa cho sinh vật, thực vật và môi trường của chúng và do đó hành động của chúng ta quan trọng. Bằng cách xây dựng sức bật với biến đổi khí hậu qua các hành động như quản lý rừng tốt hơn, chúng ta có thể bảo vệ cộng đồng của chúng ta trong tương lai gần trong khi tạo nên sinh thái vững chắc để ngăn chặn sự mất mát của đa dạng sinh thái.

30x30 và Con Người

Sự quan tâm của con người là sự bảo đảm tốt nhất để đath được 30x30 lâu dài. Sự tiếp cận với các công viên an toàn và dễ chịu cũng như các không gian tự nhiên công cộng khác, thật cần thiết cho sức khỏe cộng đồng và sự mạnh khỏe của xã hội, vẫn thật sự không công bằng với các cộng đồng da mầu và các khu vực thu nhập thấp. Họ đối mặt với nhiều rào cản vật chất và tinh thần như phương tiện giao thông công cộng thiếu thốn, thiếu các trợ giúp phù hợp túi tiền, bảng hiệu và chương trình chỉ có bằng anh Ngữ cũng như sự có mặt của lực lượng an ninh không thân thiện, cũng như nhiều thứ khác.

Sắc lệnh của Thống Đốc Newsom về 30x30 tạo nên một cơ hội quan trọng để sửa những điều bất công bằng này. Làm cho việc bảo tồn trở nên có ý nghĩa và dễ tiếp cận với những người sẽ là những người bảo vệ tương lai của hành tinh chúng ta đáp ứng nhu cầu đạo đức này, trong khi đảm bảo sự thành công lâu dài của nỗ lực 30x30. Suy cho sùng, những người chăm sóc cho thiên nhiên là cam đoan tốt nhất cho một đa dạng sinh thái lâu dài.