Xin liên kết với chúng tôi!

Chính sách bảo mật này đã được biên soạn để phục vụ những vị quan tâm tới vấn đề "Thông Tin Cá Nhân" (PII) được trao đổi trên mạng. PII, như đã được sử dụng trong luật chính sách bảo mật thông tin của Hoa Kỳ, là những thông tin có thể sử dụng riêng rẽ hoặc chung với các thông tin khác để xác nhận, liên lạc, hoặc xác định vị trí của một người, hoặc nhận định một cá nhân. Xin hãy đọc chính sách bảo mật một cách cẩn thận để hiểu rõ làm thế nào để thâu thập, sử dụng, bảo vệ hoặc xử lý các thông tin cá nhân theo đúng luật lệ trong trang mạng của chúng ta.

Những thông tin cá nhân nào chúng ta thâu thập từ những người vào thăm trang mạng, các ứng dụng hoặc blog của chúng tôi?
Khi ghi danh hoặc đặt hàng tại trang mạng của chúng tôi, để hợp thủ tục, quý vị sẽ phải đánh tên, địa chỉ email, địa chỉ cư ngụ, số điện thoại hoặc những chi tiết khác để có thể được giúp đỡ theo như sự cần thiết.

Khi nào chúng tôi thâu thập thông tin?
Chúng tôi thâu thập thông tin khi quý vị ghi danh trên trang mạng của chúng tôi, hoặc đặt mua báo dài hạn, điền một mẫu đơn hoặc danh trên trang mạng của chúng tôi.

Chúng tôi sử dụng thông tin của quý vị như thế nào?
Chúng tôi có thể dùng những thông tin thâu thập được khi quý vị ghi danh, đặt mua hàng, đặt mua báo dài hạn, trả lời những bản nghiên cứu hoặc những tiếp thị truyền thông, dạo trên các trang mạng, hoặc dùng một số các mạng có các đặc điểm dưới đây:

Chúng tôi bảo vệ thông tin của khách như thế nào?
Chúng tôi không dùng máy phân hình và/ hoặc các máy vi tính có tiêu chuẩn cá nhân PCI dễ bị tấn công. Chúng tôi chỉ cung cấp các thông tin và bài báo. Chúng tôi không bao giờ đòi hỏi số thẻ tín dụng. Chúng tôi sử dụng máy quét Malware thường xuyên.

Chúng tôi không sử dụng văn bằng SSL
Chúng tôi không cần SSL tại vì: Chúng tôi không phải là một cơ quan giao dịch.

Chúng tôi có sử dụng "Cookies" không?
Chúng tôi không sử dụng cookies cho mục đích truy tìm:

Công bố với phần tử thứ ba
Chúng tôi không bán, buôn, trao đổi với bất cứ ngoại nhân thứ ba nào những thông tin cá nhân của quý vị.

Liên kết với phần tử thứ ba
Chúng tôi không liên kết hoặc chào mời các dịch vụ hoặc sản phẩm của các nhân vật thứ ba trong trang mạng của chúng tôi.

Google
Những điều kiện quảng cáo của Google có thể tóm lược trong bảh Google's Advertising Principles. Điều kiện này đặt ra để cung cấp những kinh nghiệm tiêu cực cho giới tiêu dùng. Chúng tôi sử dụng Google AdSense Advertising trong trang mạng của chúng tôi. Google, là một phần tử thứ ba, sử dụng cookie để bỏ những quảng cáo trên trang mạng của chúng tôi. Google dùng DART cookie để truy tìm những người khách đã vào trang mạng của chúng tôi và từ đó họ có thể đăng các quảng cáo của họ dựa vào đó. Người tiêu dùng có thể chọn ra khỏi DART cookie bằng cách vào trang Google Ad và Chính Sách Bảo Mật Mạng. Chúng tôi cùng với phần tử thứ ba, như Google sử dụng phần tử thứ nhất cookie (như Google Analytics) và phần tử thứ ba (như DoubleClick) hoặc những phần tử thứ ba khác để ghi nhận những dữ liệu khi người tiêu dùng tương tác với các quảng cáo và các dịch vụ liên quan đến trang mạng của chúng tôi. Chúng tôi đã thực thi điều sau:

Chọn lựa ra khỏi
Người sử dụng có quyền sắp đặt cho quảng cáo của Google theo ý mình bằng cách dùng Google Ad Settings. Ngoài ra, quý vị có quyền chọn lựa không có quảng cáo bằng cách vào trang Network Advertising hoặc dùng Google Analytics Opt Out Browser để vĩnh viễn không còn quảng cáo

Đạo Luật Bảo Mật trên Mạng của California (CalOPPA)
CalOPPA là luật đầu tiên của tiểu bang trên toàn lãnh thổ bắt buộc các trang mạng thương mại và dịch vụ phải niêm yết chính sách bảo mật. Đạo luật này có hiệu lực cả bên ngoài tiểu bang California bắt buộc các cá nhân hoặc công ty trên đất Hoa Kỳ (và có thể cả thế giới) có những trang mạng thâu thập những thông tin cá nhân của giới tiêu dùng trong tiểu bang California phải niêm yết chính sách bảo mật tại nơi dễ thấy trên trang mạng, ghi chính xác các thông tin thâu thập và những cơ quan hoặc cá nhân mà họ chia sẻ các thông tin đã thâu thập được, theo đúng đạo luật này. Để biết thêm, nhấn vào đây. Dựa theo CalOPPA chúng tôi đồng ý với những điều sau:

Chúng tôi xử lý thế nào về vấn đề không theo dõi tín hiệu?
Chúng tôi tôn trọng những dấu hiệu không theo dõi, gài đặt cookie, hoặc dùng những quảng cáo khi dấu hiệu không được theo dõi (DNT) đặt trong vị trí

Trang mạng của chúng tôi có cho phép phần tử thứ ba theo dõi?
Cũng rất cần thiết để báo với quý vị rằng chúng tôi không cho phép những phần tử thứ ba cài đặt hệ thống theo dõi

Đạo Luật Bảo Mật Trẻ Em Trên Mạng (COPPA)
Khi nói đến vấn đề thâu thập thông tin của các trẻ em dưới 13 tuổi, đạo luật COPPA cho phụ huynh có toàn quyền kiểm soát. Uỷ Ban Thương Mại Liên Bang, cơ quan bảo vệ giới tiêu thụ toàn quốc, cơ quan thi hành luật COPPA, chỉ định rõ ràng các người điều khiển trang mạng và những dịch vụ trên mạng phải làm những gì để bảo vệ thông tin của các trẻ em trên mạng cho an toàn. Chúng tôi không có thị trường đặc biệt cho trẻ em dưới 13 tuổi. Trang mạng của chúng tôi không chủ ý thu hút các thông tin của trẻ em dưới 13 tuổi. Nếu quý vị tin rằng chúng tôi nhận được thông tin từ hoặc của các trẻ em dưới 13 tuổi, xin hãy liên lạc với chúng tôi.

Thông Lệ Thông Tin Bình Đẳng
Định Luật Thông Tin Bình Đẳng là khuôn mẫu cho bộ luật bảo mật tại Hoa Kỳ và khái niệm này đã giữ một vai trò quan trọng trong việc phát triển các dữ kiện đạo luật bảo mật trên toàn cầu. Thông hiểu Nguyên Tắc Thông Tin Bình Đẳng và nên thực thi như thế nào là tuân hành nghiêm trọng đối với những luật lệ khác nhau về bảo mật để bảo vệ những thông tin cá nhân. Để phù hợp với Thông Lệ Thông Tin Bình Đẳng chúng tôi sẽ đáp ứng bằng những hành động sau, nếu có sự vi phạm dữ liệu xảy ra: Chúng tôi sẽ báo cho người tiêu dùng bằng email: Trong vòng 7 ngày hành chánh. Chúng tối cũng sẽ đồng ý với Nguyên Tắc Bồi Thường Cá Nhân, đòi hỏi rằng mỗi cá nhân có quyền chọn các biện pháp luật pháp thích hợp đối với những người thâu thập và xử lý dữ liệu đã không tuân thủ theo pháp luật hiện hành. Nguyên tắc này không chỉ đòi hỏi các cá nhân có thi hành nguyên tắc với những người sử dụng dữ liệu, mà còn có thể nhờ cậy vào toà án hoặc cơ quan chính phủ để điều tra và/hoặc truy tố tội không tuân thủ luật pháp bởi những người xử lý dữ liệu

Đạo Luật CAN SPAM
Đạo Luật CAN-SPAM là đặt ra các thông lệ về các thư thương mại trực tuyến, thiết lập các yêu cầu thiết yếu cho các thư thương mại, cho người nhận có quyền ngưng nhận các thư được gởi tới, và giải thích rõ ràng những hình phạt nặng cho những vi phạm. Chúng tôi thâu thập địa chỉ email để: Bỏ vào danh sách gởi thư của chúng tôi hoặc tiếp tục gởi thư tới thân chủ sau lần giao dịch ban đầu đã diễn ra. Để phù hợp với đạo luật CANSPAM chúng tôi đồng ý những điều sau: Nếu ở bất cứ thời điểm nào quý vị không muốn nhận thư trực tuyến, quý vị có thể gởi thư trực tuyến và chúng tôi sẽ lập tức lấy tên quý vị ra khỏi TẤT CẢ các danh sách giao thiệp.

Liên Lạc với Chúng Tôi.
Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào về chính sách bảo mật quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua thông tin bên dưới hay trực tiếp.

Resources Legacy Fund
555 Capitol Mall, Suite 1095
Sacramento, CA 95814
info@healthyworldforall.org